Bemutatkozás

A zeneiskola fejlődésével, a számos zenei pályára készülő növendék hatására felmerült az igény az iskola bővítésére.
 
1990-ben kaptunk engedélyt zeneművészeti szakközépiskola alapítására, melynek első igazgatója Záborszky István lett. 1991-től 2015. júniusáig mindkét intézményt Záborszky Kálmán igazgatta. 2015. szeptember 1-től Makovecz Pál az igazgató.
 
A középiskola eleinte az István Gimnázium épületében működött, majd 1994. január 3-án költözött jelenlegi épületébe. A speciális, zenei oktatás igényeinek megfelelő épület a képzés minőségi követelményeit szolgálja.
 
1995. szeptember 30-án felavattuk az épület új szárnyát, melynek központi részét foglalja el a hatalmas hangversenyterem. Mellette gyakorlótermek, hangszerműhely és könyvtár helyezkedik el. 2000 januárjában egészült ki a hangversenyterem Budapest egyetlen barokk orgonájával. A hangtechnikai stúdiók a legmodernebb felszereléssel oktatásra és kiváló színvonalú felvételek készítése egyaránt alkalmasak.
 
A szakközépiskola oktatási szerkezete a következő:
 
párhuzamos képzés
képzési idő: 5 év (9. – 13. évfolyam)
12. évfolyam végén 5 tárgyból közismereti érettségi vizsga (közép, illetve emelt szinten), 13. évfolyam végén zenei képesítő vizsga
 
érettségi utáni szakképzés
képzési idő: 3 év (13-15. évfolyam) 15. évfolyam végén zenei képesítő vizsga
 
 
Művészeti képzés tartalma:
OKJ 54 212 04 0010 54 01 – Hangkultúra szak
 
OKJ 54 212 04 0010 54 02 – Klasszikus zenész
hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, kürt, trombita, harsona, tuba, zongora, orgona, csembaló, hárfa, cimbalom, ütőhangszer
 
OKJ 54 212 04 0010 54 03 – Magánénekes
 
OKJ 54 212 04 0010 54 04 – Zeneelmélet – szolfézs szak
 
 
Művészeti szakközépiskolaként a párhuzamos képzés alapján közismereti- és zenei képzésünk egymással mellérendelt viszonyban – ugyanakkor szerves egységben működik. Közismereti oktatásunk nemcsak az érettségire készít fel, hanem a növendékek esetleges kényszerű pályamódosításai esetén biztosítja, hogy az ilyen tanulók bármely felsőfokú intézménybe sikerrel felvételizhessenek.
 
Pedagógiai alapelvünk a komplex, sokoldalú, harmonikus személyiség nevelés
Pedagógiai munkánk az értelmi-, erkölcsi-, érzelmi-, esztétikai nevelés szerves egységére kíván építeni, ahol a művészeti-szakmai és közismereti képzés egyetlen oktató-nevelő struktúrában, egymással kölcsönhatásban történik. E rendszerben pedig a közismereti tantárgyak blokkja nem kiszolgálója (rosszabb esetben alárendeltje) a művészeti képzésnek, hanem egy korszerű, kompetenciaközpontú műveltségi anyag hordozója és közvetítője a tanulók felé.
 
Olyan középfokú műveltséggel rendelkező, sokoldalú, a világra-, az ön- illetve az intézményes továbbképzésre nyitott tanulói személyiségeket kívánunk kibontakoztatni, akik az iskolából kilépve megtalálják helyüket a XXI. század változó, formálódó, az EU-tag Magyarországban, s a világban: akár a zeneművészeti-, akár más területen.
 
Tantárgyi rendszerünkben egy, nem hagyományos értelemben vett tantárgy kap profil meghatározó szerepet: a hangkultúra.
A hangkultúra tantárgy célja, hogy a jövő muzsikusai legyenek tisztában a hangtechnika alapvető kérdéseivel, a technika esztétikai lehetőségeivel. (A tantárgyat heti 1 órában 9-11. évfolyamon minden tanuló tanulja. Ugyanakkor a zenei szakmai képzés egyik szakját jelenti a középfokú hangkultúra szak 5 éves képzési rendszerben.)
 
Tudomásunk szerint sehol a világon nem tanítják ilyen komplex módon és színvonalon, szakképzés formájában a hangkultúrát, melyben a zenei és technikai ismeretek egyenlő súllyal szerepelnek. 

Adó 1%

Az Alapítvány támogatja az intézmény zuglói kulturális rendezvényeit, pl.: az 1 200 iskolást összefogó Székely fonó előadást, a Pastorale-koncerteket, Tea-koncerteket.
Bankszámlaszám:
11714006 – 20044064
Adószám: 19006798 – 2 – 42

Regisztrált Tehetségpont

Copyright © 2011 Szent István Zene. All rights reserved.