Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

1. A Columbus utcai pártház

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

1. A Columbus utcai pártház

A Magyar Szocialista Munkáspárt céljainak megfelelően épült iskolánk főépülete a 60-as évek elején. Jellemző, hogy a telket úgy alakították ki, hogy az egykori Torontál utcát kettévágva az utca két oldalán található telket egyesítve hoztak létre az állampárt céljainak és igényeinek megfelelő méretű területet. Az épület pincéjében fogda is kialakításra került, valamint egy menekülő-folyosó abból a célból, ha az 1956-os, Köztársaság téri eseményekhez hasonló veszélyhelyzet fenyegetné az elvtársakat, legyen alkalmuk észrevétlen távozni…

A házat Márton István tervezte. Az épület teljes beruházási költsége 6.733.600 Forint volt. (Ma ez egy közepes fagott ára…)

A korabeli sajtó így számolt be az épület elkészültéről:

„Az építmény alapkonfigurációját a telek magassága és geodéziai adottsága adta meg. A program szerint megadott helyiségek, a telek szűkös adottsága egy zártabb beépítést eredményezett.

A három tömeg, nevezetesen az irodai-előadóterem és garázs tömege egy díszudvart határol körül, ami a nagy előadóterem 350 főjének szabadban való tartózkodását is lehetővé teszi s egy belső térkialakítást eredményez. A díszudvar arányos helyén szobor áll, ami térbeni hangsúlyt ad.

A megépült létesítmény a Pártház funkcióját úgy elégíti ki, hogy a más rendeltetésű helyiségek nem zavarják ennek forgalmát. A nagy előadóterem használata két irányból történik. Egyrészt a Pártház Columbus utcai főbejárata, másrészt a Torontál utcai díszudvar bejárata felől. A KISZ és társadalmi szervek munkahelyiségeinek megközelítése az épület mellékbejáratán keresztül történik.

A beépítésnek megfelelően a garázs és a gondnoki lakás nem zavarja a pártház funkcióját és teljesen független ettől.

A Pártház Columbus-utcai főhomlokzata funkciójának megfelelően irodaház jellegű, mezőtúri téglaburkolattal, fehér nemes vakolattal készült. A bejárat kialakítása az alaprajznak megfelelően a homlokzat kihangsúlyozott motívumaként jelentkezik. Az udvari homlokzatot az arányosan kialakított díszudvar és nagyterem tömege határozta meg, hasonló anyagú, mint az utcai főhomlokzat.

Az előcsarnok, előterek és a nagyterem kialakítása, belső építész tervek alapján készültek.

Az építmény téglafalas szerkezetű, kivéve az előcsarnok pillérvázat és a nagyterem keretvázait.”

 

Visszaugrás a navigációhoz