Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Elérhető közelségben épületünk bővítése!

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Elérhető közelségben épületünk bővítése!

A COLUMBUS UTCAI ÉPÜLET MÚLTJA ÉS JÖVŐJE

2018. december 5-én a Magyar Kormány 1635 számú határozatában az iskolai énektanulás kultúrájának erősítése, a kórusélet fellendítése, és a módszertani központoknak tekintett egyes intézményekben a korszerű képzési körülmények teljes körű biztosítása érdekében döntött egyes művészetoktatási intézmények – így iskolánk – bővítésének támogatásáról!Iskolánk épülete 1962-ban készült el és eredetileg pártháznak épült:

 Jelenleg műszakilag még mindig a 60-as évek technikai színvonalát idézi így a felújítás és a bővítés igencsak időszerű.

A fenti képen látható – átadáskori – állapot még egy homlokzati domborművel egészült ki a 60-as évek során. A domborművet Makrisz Agamemnon görög származású szobrászművész készítette, aki az akkori kommunista kultúrpolitika egyik kedvencének számított.
Munkássága a művészettörténészek szerint az ideológiai tartalomtól függetlenül magas művészi színvonalat képviselt így épületünk homlokzata a dombormű miatt védelem alatt állt, ami mostanáig megakadályozta a bővítéssel kapcsolatos terveinket. Agamemnon egyik ma is jól ismert alkotása pl. a Széll Kálmán tér szélén található szökőkút.

A dombormű kifejezetten a pártház ideológiai megjelenítését szolgálja: a megformázott alakok gépfegyvert, sarlót, kalapácsot, stb. tartanak kezükben, sőt az egyik alak „Marx” feliratú könyvet fordít felénk.

A történeti betekintés kedvéért íme néhány részlet a domborműnek korabeli méltatásából:
„Egyenként már nem is emberek, de a közös mozdulás, az azonosság, a tömbszerű tömeggel kifejezett összefogás teszi őket mindig élő emberekké. Itt már nincs egyéniség, személyiség; közös akarat van, nem pedig egyéni szándék, és csak ez a közös az, ami életben tartja és még élővé teszi a megnyomorított embert. Ez a közösséggondolat jelenik meg másképpen és más tartalommal: az amorf forma roppant fegyelmezett, mértanilag épített belső rendjében. Így lett az épületdekoráció témája a munkás-paraszt-értelmiség összefogása: nem egyének halmaza, hanem maga az összefogás… …A testek kubisztikus traktálásának szigorú raszterét az attribútumok nem oldják, csak differenciálják az egyébként sematikus, szinte egyveretű figurákat…”  
(O tempora, o mores!)

Zugló önkormányzata 2018 tavaszán arról határozott, hogy a homlokzat védelmét megszünteti, a bővítés során a dombormű eltávolításáról és megőrzéséről gondoskodik, így elhárult az első akadály a bővítés útjából!

Az egykori „pártház” a 80-as évek végén már több pártnak is otthont adott, míg 1991-ben döntött úgy a Magyar Törvényhozás, hogy az épületet átadja az 1990-ben a XIV. kerületi Zeneiskola alapjain megalakult Szent István Király Zeneművészeti (akkor) Szakközépiskola és Zeneiskola céljaira.

A pártok kiköltözését követően az épület kisebb átalakításon és felújításon esett át és 1993 decemberében megkezdődött a költözés. 1994 januárjában Boross Péter – Magyarország akkori miniszterelnöke – adta át ünnepélyesen iskolánknak az épületet.

Ezzel párhuzamosan folytak az épület új szárnyának tervezési munkái, amelynek kivitelezése szinte azonnal a költözést követően megkezdődtek. A ma Nagytermi szárnyként ismert épületrész átadására 1995 szeptemberében került sor. Ebben a szárnyban jelenlegi koncerttermünk mellett hangszerjavító műhelyek, testnevelés öltözők, könyvtár, ütőhangszeres és egyéb hangszeres oktatásra alkalmas termek létesültek.

A Nagytermünk 2000-ben orgonánk átadásával érte el mai véglegesnek tekinthető formáját.
 
A Kormányhatározat értelmében első lépésben a Közép-Pesti Tankerületi Központ támogatást kapott a bővítés és felújítás terveztetésére.

Az ütemezés első fázisában elkészült az épület felmérése és benyújtásra került a teljes engedélyezési dokumentáció.Következő lépésként pedig szeptember közepéig elkészül a teljes kiviteli terv, valamint a kivitelezéshez szükséges finanszírozási ütemterv. Azóta a benyújtott dokumentáció megkapta az építési engedélyt.

Jelenleg a teljes anyag a Beruházási Ügynökség kezelésében előkészítés alatt áll. Hamarosan megindul a kivitelezésre vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás. A pillanatnyi tervek szerint 2021 júniusában átadjuk az épületet a kivitelezőknek és 2022 augusztusában visszaköltözünk megújult iskolánkba. 

A beruházás során épületünk Columbus utcai szárnya és a Kisterem felett egy teljes emelettel bővül. Ezen felül sor kerül a teljes épület részleges felújítására, amely magában foglalja a nyílászárók teljes cseréjét és árnyékolását, gépészeti felújítást és homlokzati szigetelést is. Ezektől mindenképpen remélhető, hogy a kánikula időszakában jelentősen csökken az épület felmelegedése. Egyben remélhető, hogy a szigetelés révén kevésbé leszünk szomszédaink terhére.

Ettől függetlenül a tervezés során elkészíttetjük az épület teljes hűtésének gépészeti teveit is arra az esetre, ha a beruházási keretösszeg azt lehetővé tesz, úgy azt is megvalósíthassuk.

Távlati kép az épületről a szomszédos díszletraktárak irányából.

Az utcai szárny végén látható bővítmény a mozgáskorlátozottak részére kiépítendő bejáratot és személyfelvonót rejti.
 
Az utcai szárny felett létrejövő emeleten egy jelentősen megnövelt alapterületű könyvtár kap majd helyet, valamint egy szintén bővebb zenetörténeti előadó, 6-7 főtárgyi terem és 16-18 gyakorló „fülke” amely kizárólag egyéni gyakorlás céljára vehető majd igénybe a nyitva tartásunk teljes időszaka alatt.

A „Kisterem” feletti termekhez a Langbein terem előtti várakozón keresztül lehet majd feljutni oly módon, hogy a Langbein teremből kénytelenek leszünk egy lépcsőnyi területet leválasztani. A Langbein terem ferde teteje elbontásra kerül, és felette létrejön egy hasonló terem.

 
A „Kisterem” felett két „fél-Kisteremnyi” próbaterem jön létre, amely kiválóan alkalmas lesz kórus-, illetve szólampróbák tartására, tanszaki koncertek céljára de a vizsgaidőszakokban is jelentősen hozzájárul majd a zavartalan munkavégzésünkhöz.

A Kisterem és a két Próbaterem felett pedig egy úgynevezett járható zöld lapos- tető – egyszerűbben: tetőterasz – jön létre.


 

Budapest, 2020. április 22.

Visszaugrás a navigációhoz