Hangkultúra szak

A Szakközépiskola olyan egyedi, világszerte egyedülálló tanszakkal rendelkezik, mint a 2002-ben elindított hangkultúra tanszak. E képzés egyaránt felkészít zenei tárgyakból (szolfézs, zeneelmélet, zongora, zeneirodalom, partitúraolvasás, zenekar, kórus) és a hangtechnikai ismeretekből, megadja a stúdiófelvételekhez szükséges műszaki ismereteket is. Tanulóink felvételeit a Magyar Rádió is átveszi, felhasználja. Számos professzionális együttes CD felvételét növendékeink készítik. Olyan alapos, használható tudásra tesznek szert, hogy sikerrel felvételiznek akár zenei rendezői, akár hangmérnöki szakokra is.
Iskolánk rendelkezik a tárgy tanításához szükséges, legmagasabb szintű felszereléssel, tan-stúdiónkat a legjobb akusztikával rendelkező teremnek minősítették Európában.
 
Európában, illetve a régióban is egyedülálló a hangkultúra oktatás.
A hangkultúra szak a zenész szakképzés részeként az intézményünkben 12 évvel ezelőtt indított hangtechnika oktatásból fejlődött ki. Tematikáját illetően részben hangtechnikai (akusztikai), részben pedig humán jellegű. Előképző tárgyként magába foglalja a hangszer-, a terem és pszichoakusztikát, a teljes hangátviteli lánc ismertetését a mikrofontól a hangszóróig, valamint a hangszertörténetet és a hangfelvétel-esztétikát, s választhatóan érettségivel zárul. Szakképző szakként mindezekhez a stúdiókban végzett gyakorlati munka és rendszeres hallástréning (hangfelvétel-elemzés) járul, szakvizsgával lezárhatóan, mely a felsoroltakon kívül a média-ismeretet, valamint valamennyi zenei tárgyat is tartalmazza. A hangkultúra tehát egy olyan határterületi tantárgy (szak), amely mindazt mutatja be, ami a hangok vonatkozásában a technika és a művészet határterületén helyezkedik el. Markáns művészeti (zenei) vonatkozásai következtében csak zenei környezetben oktatható, mint ahogyan az EU felsőfokú intézményei is művészeti környezetben oktatják e témaköröket.
 
Az oktatás – a biztos tárgyi tudás elvárása mellett – kompetencia-központú, s ennek eredményeképpen diákjaink rendszeres hangtechnikai tevékenységet is folytatnak hangfelvételi stúdiónkban. Ezzel egyben a zenei oktatást, a zenei versenyekre történő felkészülést is segítik, mivel napjainkban egy zeneoktatási intézmény már nem nélkülözheti a biztos hangtechnikai hátteret. A stúdiókban folyó munkák értékelése a folyamatos minőségbiztosításhoz is kitűnő lehetőséget jelent.
A hangkultúra szak – mint a zenei szakképzés általában – a felsőszintű továbbtanulásra készít fel a hangmester, hangmérnök, zenei rendező, akusztikus tervezőmérnök irányban, s ilyen értelemben komplex képzés, mely nem csak egyetlen szakterület felé képezi a tanulókat. Ma már több volt diákunk tanul, vagy végzett és tevékenykedik a felsorolt munkakörökben. Tekintettel arra, hogy a régebbi évtizedekben a hazai oktatásügy nagyon mostohán bánt a hangmester–hangmérnök képzéssel, e tekintetben a szak nagy segítséget ad az EU-n belüli lemaradásunk csökkentéséhez, a hazai akusztikai kultúra szintjének emeléséhez, s a biztos szakember utánpótláshoz.
 
Tárgyi feltételek
A tárgy oktatásához szükséges tankönyvhátteret az elmúlt években saját erőből megteremtettük, s oktatási anyagainkat az említett témakörökhöz kapcsolódó felsőoktatási intézmények is használják. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen a következő tanévben induló hangmester-képzés felvételi követelményrendszere is részben e tankönyvekre épül.
 
Az intézményünkben több mint egy évtizede folyó tervszerű beruházási tevékenység eredményeként, valamint neves elektroakusztikai termékeket gyártó világcégek (Roland, Genelec illetve korábban a Magyar Rádió) támogatásának köszönhetően oktató stúdiónk felszereltségét tekintve hazai viszonylatban a legkorszerűbbnek mondható. Ezt jelzi, hogy ennek színvonalát több felsőoktatási intézmény (Gödöllői Szent István Egyetem, Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem) is az ország egyik jelentős oktató központjaként tartja számon. A stúdióban diákjaink a tanórák mellett esetenként pszichoakusztikai vizsgálatokban is részt vesznek, melyek eredményeit szaklapokban (Sztereó, Médiatechnika) publikáljuk.
 
Hangfelvételi stúdiónk több műfajban (rendezvények, próbák, hangversenyek) is megállja a helyét, s eszközparkja ugyancsak fokozatosan korszerűsödik. Bruttó 4 000 légköbméterével az ország egyik jelentős zenei stúdiója, s többek között hangverseny-sorozataival a kerület és a főváros egyik jelentős kulturális központja.
 
Személyi feltételek
A tárgy tematikájának kidolgozója és 12 éve intézményünk tanára, (jelenleg főtanácsos tanszakvezetője) korábban a Magyar Rádió hangmérnöke és jelenleg is a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteleti oktatója, kinek pedagógiai munkáját kerületünk két évvel ezelőtt Zircen Janka Díjjal jutalmazta. Segítőjeként már második éve egy volt akusztikus mérnök-tanár növendékünk félállásban dolgozik intézményünknél. Mivel a hangkultúra szak az egyetlen kötelező zongora órákat kivéve teljes egészében csoportos képzésben történik, a tárgyhoz és a szakhoz tartozó speciális ismeretek oktatása kettőjük munkájával teljes mértékben biztosított.
Ez pedig lehetőséget ad, hogy zenei képzettséggel rendelkező hangmestereket, zenei szervezőket, zenei újságírókat, illetve felsőfokú végzettségű hangmérnököket, zene esztétákat neveljünk.
 
Mindent az oktatási kormányzat reformterveivel egyeztetve „az egész életre szóló tanulás” elvével párosítjuk.

Alabárdos Zsuzsa életrajza

Ujházy László életrajza

Adó 1%

Az Alapítvány támogatja az intézmény zuglói kulturális rendezvényeit, pl.: az 1 200 iskolást összefogó Székely fonó előadást, a Pastorale-koncerteket, Tea-koncerteket.
Bankszámlaszám:
11714006 – 20044064
Adószám: 19006798 – 2 – 42

Regisztrált Tehetségpont

Copyright © 2011 Szent István Zene. All rights reserved.