Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Felvételi – Gyakran ismételt kérdések

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Felvételi – Gyakran ismételt kérdések

A felvételiről:

 

Közismereti felvételit szervez-e az iskola, illetve milyen súllyal esik latba a központi felvételi?

A központi felvételit nem kérjük és közismeretből nem tartunk felvételit sem. A jelentkezési laphoz viszont kérjük csatolni a 7 év végi és a 8 év félévi bizonyítvány másolatát. Az majdani érettségi tárgyak átlaga számít a felvételi értékeléskor. (Részletek itt)

 

A központi felvételin hány pontot kell elérnem ahhoz, hogy behívjanak szóbelizni?

Mivel nem kérjük a központi felvételit, így nem is számít az ott szerzett pontszám. Minden jelentkezőt meghívunk felvételizni hangszeréből és szolfézsból.

 

Lesznek-e előfelvételik, és mikor?

Az előfelvételi meghallgatások időpontjai itt olvashatóak.

 

Hogy lesznek a hangszeres felvételik?

A felvételi eljárás négy elemből áll: hangszeres felvételi, szolfézs írásbeli, szolfézs szóbeli és személyes beszélgetés. Hangkultúra szakosoknak főtárgyi felvételi „helyett” egy ún. hallástesztet töltenek ki, amely nem tudást, hanem készségeket vizsgál. Erre készülni nem szükséges. A szolfézs főszakosoknak, illetve az érettségi utáni képzésünkre jelentkezőknek zongorából is felvételit kell tenniük. A felvételi követelményeket itt lehet elolvasni.

 

Azoknak a diákoknak, akik külföldről jönnének felvételizni lesz-e lehetőségük online felvételire akkor, ha a felvételik idején nem oldható meg a személyes jelenléte?

Ha lesz ilyenre igény, akkor megszervezzük. Az iskola igazgatóját, vagy szakmai helyettesét bátran lehet személyesen is keresni ilyen igény esetén. Elérhetőségük itt.

 

 

Az iskoláról általában:

Hány tanulója van a szakgimnáziumnak?

Általában 220-240 között változik. Évfolyamonként 2-2 osztállyal és érettségi utáni képzésben 1-1 csoporttal évfolyamonként.

 

Milyen kollégiumi lehetőségek vannak az iskola környékén?

Zuglóban három olyan kollégium van, amelyet tanulóink szívesen választanak. Ezekről kicsit többet itt lehet olvasni. (szülők/kollégiumok)

 

Hallottunk a tervezett felújításról, bővítésről. Mikor esedékes, mennyi ideig fog tartani és hol működik addig az iskola?

Szerencsére erről már múltidőben beszélhetünk. Az építkezés befejeződött, szeptemberben már újra „otthon” kezdtük a tanévet. A felújított iskoláról itt lehet képeket nézegetni.

 

Hogy működik a szakgimnáziumi párhuzamos oktatás és az érettségi utáni képzés?

A párhuzamos oktatás keretében 9-12 évfolyamig párhuzamosan oktatjuk a közismereti és a szakmai tárgyakat. 12 év végén érettségi vizsgát tesznek tanulóink. Az érettségi tárgyak: Magyar, matematika, idegen nyelv, történelem és egy pillanatnyilag szabadon választható tárgy, de olyan érettségi tárgy kidolgozása éppen most is folyamatban van, amely egy iskola tanulóinak kézenfekvő lesz (zeneirodalom).

A 13. évfolyamon már csak szakmai tárgyakat tanítunk, és az év végén szakmai vizsgát tesznek növendékeink ún. „Klasszikus zenész II.” szakmából.

Ezt követően elméleti lehetőség nyílik egy hatodik év keretében az ún. „Klasszikus zenész I.” képesítés megszerzésére is, amely képzés időtartama egy év.

Aki 12. évfolyam után már szeretne továbbtanulni, az megteheti. Csak azt kell szem előtt tartani, hogy a képzésünkkel járó végzettséget (középfokú zenész) csak az 13. évfolyamon lehet megszerezni. Az igazság viszont az, hogy aki továbbtanul zenei vonalon, azoknak nem lesz szüksége középfokú zenei végzettségre, hiszen várhatóan felsőfokút szerez majd.

A nyelvtanulást úgy ütemezzük, hogy lehetőség szerint akik 12 év után felvételizni szeretnének, azok 11. év végén előrehozott érettségit tegyenek idegen nyelvből és akkor fel tudjuk őket készíteni a 12. év során a nyelvvizsgára.  Aki csak 12. év végén érettségizne nyelvből azokat a 13. év során készítjük fel nyelvvizsgára.

Az érettségi utáni képzés két éves, amely végén „Klasszikus zenész II.” képesítést szerezhetnek növendékeink. Az érettségi utáni képzés két éve alatt elméletileg a párhuzamos képzés ötéves anyagát kell elvégezzék növendékein.

Ezt követően elméleti lehetőség nyílik egy hatodik év keretében az ún. „Klasszikus zenész I.” képesítés megszerzésére is, amely képzés időtartama egy év.

 

 

Oktatásunkról:

Hogy néz ki egy átlagos kilencedikes napirendje?

Egy átlagos kilencedikes heti órarendje innen letölthető. Közismereti órák délelőtt, zenei órák délután.

 

Milyen nyelvet lehet tanulni?

Angol és német nyelvet tanítunk évfolyamonként 4-4-5-5 órában. Aki német nyelvet választja, a törvény szerint kérheti második nyelvként még a fakultatív angol oktatást heti 3 órában. Fordítva ez nem működik. Az ének szakosok 11-12. évfolyamban olaszt is tanulnak. A nyelveket csoportbontásban tanítjuk, azaz 10-12 fős csoportokban kezdő és haladó szinten.

 

Hogy oktatják a természettudományos tárgyakat?

Kilencedik évfolyamon van komplex természettudomány. A hangkultúra szakosoknak viszont négy éven át tanítunk fizikát, mert ez nekik a továbbtanuláskor – meg egyébként szakmájukon belül is – fontos.

 

Ha már rendelkezem középfokú nyelvvizsgával, akkor inkább új nyelv tanulását javasolják (pl.: német)?

Éppen ezt javasolnánk.

 

Van-e lehetőség párhuzamos képzésre (közismereti tantárgyak tanulása másik 4, vagy 5 osztályos gimnáziumban)? És ha igen, mit kell róla tudni?

Ezt úgy hívják, hogy vendégtanulói rendszer, és lehetséges. Két dolgot viszont tudni kell erről:

1: A vendégtanulói státusz térítési díj fizetése mellett vehető igénybe, amely a tanulmányi eredménytől függ. Ennek összege egy jeles rendű tanulónál kb. 30.000 Ft/tanév, de bukás esetén már kb. 300.000 Ft/tanév.

2: Más gimnáziumok órarendjével lesz, amit nem lehet szinkronba hozni, így a vendégtanulók többnyire le kell mondjanak a zenekari/kórus gyakorlat látogatásáról (vagy alacsonyabb szinten tudják csak teljesíteni), ami nagy kár, mert az egyik legjobb dolog ebben az iskolában az együttesekben való közös munka.

 

Van zeneszerzéssel foglalkozó óra/szak az iskolában? A zeneszerzés-fakultációt van lehetőség 9.-ben elkezdeni?

Mivel megnövekedett az érdeklődés a zeneszerzés-főtárgy iránt, ezért idén szeptemberben hivatalosan is felvettük képzéseink közé a zeneszerzés főszakot. A felvételi követelmény megtalálható Itt.

 

Hol találjuk meg a felvételi követelményeket?

Itt.

Hány hangszert lehet felvenni? (Például zongora mellé szaxofon és klarinét) És egyáltalán mennyit érdemes?

Tanmenetünk szerint fakultatív második hangszert bárki felvehet (ha azt a kollégáink óraszáma és az illető tanulmányi eredménye lehetővé teszi.) Jellemzően a főtárgy mellett egy további hangszerre fordul elő igény. Harmadik hangszerre vonatkozó igénnyel még nem találkoztunk. Elvileg ez sem lehetetlen, de nem ajánljuk. Inkább kevesebbet, alaposabban!

 

Lehet-e több szakra is jelentkezni?

Lehet. Azt viszont mindenképpen időben el kell dönteni, és ezt kérdezni is fogjuk, hogy a több tanszak a jelentkező számára több variációt jelent, vagy több szak egy időben történő elvégzése lenne a cél. Ha az előbbi, akkor a felvételi során kommunikálunk, hogy melyiket találjuk mi esetleg jobb választásnak és igyekezni fogunk a jelentkezővel közösen jó döntést hozni. Ha az utóbbi, akkor a felvételi eredmény függvényében engedélyezhetjük több szak felvételét, de javasolhatjuk csak az egyik elvégzését is. Ez egy erős iskola. Csak akkor érdemes több mindent vállalni, ha az eredményesen lehet végezni!

 

Pontosan mit jelent a „hangkultúra szak”? Egyáltalán hogy néz ki a hangkultúra felvételi? A hangkultúra szakosoknak is kell szolfézsból felvételizni?

A szakról bővebben itt lehet olvasni. (rólunk/hangkultúra)

Hangkultúrából a főtárgyi felvételi egy úgy nevezett „hallásteszt” keretében történik. Erre nem kell (nem is lehet) külön készülni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak arra leszünk kíváncsiak, hogy a hangkultúra szak szempontjából fontos dolgok megfigyelésére érzékeny-e a jelentkező vagy sem. Felvételeket fogunk lejátszani, amelyek hallgatásakor csak azt kell megállapítani, hogy pl. milyen a felvétel hangszíne, milyen lehet az akusztikai környezete, stb. Egy beszélgetés keretében pedig arról szeretnénk tájékozódni, hogy a jelentkező tisztában van-e a szak céljával, mennyire ismeri és mennyire érdeklődő az oktatott szakmánkkal kapcsolatban.

Hangkultúra szakra csak a párhuzamos oktatás keretében lehet jelentkezni, érettségi utáni képzést nem indítunk.

A hangkultúra szakosok a hangszeresekkel azonos szolfézs melléktárgyi felvételit tesznek.

 

Lehet-e hangszert bérelni, vagy mindenkinek sajátja van?

Minden tanszakon elegendő számú és minőségű hangszert tudunk kölcsönözni tanulóinknak.

 

Lehet-e karvezetést tanulni?

Szolfézs főszakon kötelező tárgy a karvezetés, de bárki fakultatív tárgyként felveheti.

 

Milyen fellépési lehetőségek vannak?

Már az első hónapokat követően bekapcsolódnak tanulóink az iskola koncertéletébe: Ilyenek lehetnek tanszaki koncertek, vizsgakoncertek, kerületi rendezvények, kamaraegyütteseink szereplései és az iskola nagy együtteseinek fellépései. A Szent István Filharmonikusok hivatásos együttese tehetséggondozó programjában rendszeresen lehetőséget biztosít kiemelkedő növendékeinknek egy-egy koncerten való közreműködésre.

 

 

Visszaugrás a navigációhoz