Rovataink:

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Hangkultúra szak

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Hangkultúra szak

A szakgimnázium olyan egyedi, világszerte egyedülálló tanszakkal rendelkezik, mint a 2002-ben elindított hangkultúra tanszak. E képzés egyaránt felkészít zenei tárgyakból (szolfézs, zeneelmélet, zongora, zeneirodalom, partitúraolvasás, zenekar, kórus) és a hangtechnikai ismeretekből, megadja a stúdiófelvételekhez szükséges műszaki ismereteket is. Tanulóink felvételeit a Magyar Rádió is átveszi, felhasználja, és számos professzionális együttes hangfelvételét növendékeink készítik. Olyan alapos, használható tudásra tesznek szert, hogy sikerrel felvételiznek akár zenei rendezői, akár hangmester szakokra is.

Iskolánk rendelkezik a tárgy tanításához szükséges, legmagasabb szintű felszereléssel, tan-stúdiónkat kialakítását követően referencia teremnek minősítette az EBU (Europian Broadcasting Union).

Európában, illetve a régióban is egyedülálló a hangkultúra oktatás. A hangkultúra szak a zenész szakképzés részeként az intézményünkben korábban indított hangtechnika oktatásból fejlődött ki. Tematikáját illetően részben hangtechnikai (akusztikai), részben pedig humán jellegű. Előképző tárgyként magába foglalja a hangszer-, a terem- és pszichoakusztikát, a teljes hangátviteli lánc ismertetését a mikrofontól a hangszóróig, valamint a hangszertörténetet és a hangfelvétel-esztétikát. Szakképző szakként mindezekhez a stúdiókban végzett gyakorlati munka és rendszeres hallástréning (hangfelvétel-elemzés) járul, szakvizsgával lezárhatóan, mely a felsoroltakon kívül a média-ismeretet, valamint valamennyi zenei tárgyat is tartalmazza. A hangkultúra tehát egy olyan határterületi tantárgy (szak), amely mindazt mutatja be, ami a hangok vonatkozásában a technika és a művészet határterületén helyezkedik el. Markáns művészeti (zenei) vonatkozásai következtében csak zenei környezetben oktatható, mint ahogyan az EU felsőfokú intézményei is művészeti környezetben oktatják e témaköröket.

Az oktatás – a biztos tárgyi tudás elvárása mellett – kompetencia-központú, s ennek eredményeképpen diákjaink rendszeres hangtechnikai tevékenységet is folytatnak hangfelvételi stúdióinkban. Ezzel egyben a zenei oktatást, a zenei versenyekre történő felkészülést is segítik, mivel napjainkban egy zeneoktatási intézmény már nem nélkülözheti a biztos hangtechnikai hátteret. A stúdiókban folyó munkák értékelése a folyamatos minőségbiztosításhoz is kitűnő lehetőséget jelent.

A hangkultúra szak – mint a zenei szakképzés általában – a felsőszintű továbbtanulásra készít fel a hangmester, hangmérnök, zenei rendező, akusztikus tervezőmérnök irányban, s ilyen értelemben komplex képzés, mely nem csak egyetlen szakterület felé képezi a tanulókat. Ma már több volt diákunk tanul, vagy végzett és tevékenykedik a felsorolt munkakörökben. Tekintettel arra, hogy a régebbi évtizedekben a hazai oktatásügy nagyon mostohán bánt a hangmester–hangmérnök képzéssel, e tekintetben a szak nagy segítséget ad az EU-n belüli lemaradásunk csökkentéséhez, a hazai akusztikai kultúra szintjének emeléséhez, s a biztos szakember utánpótláshoz.

Tárgyi feltételek

A tárgy oktatásához szükséges tankönyvhátteret az elmúlt években saját erőből megteremtettük, s oktatási anyagainkat az említett témakörökhöz kapcsolódó felsőoktatási intézmények is használják. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen a hangmester-képzés felvételi követelményrendszere is részben e tankönyvekre épül.

Az intézményünkben több mint egy évtizede folyó tervszerű beruházási tevékenység eredményeként, valamint neves elektroakusztikai termékeket gyártó világcégek (Roland, Genelec illetve korábban a Magyar Rádió) támogatásának köszönhetően oktató stúdiónk felszereltségét tekintve hazai viszonylatban a legkorszerűbbnek mondható. Ezt jelzi, hogy ennek színvonalát több felsőoktatási intézmény (Gödöllői Szent István Egyetem, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem) is az ország egyik jelentős oktató központjaként tartja számon. A stúdióban diákjaink a tanórák mellett esetenként pszichoakusztikai vizsgálatokban is részt vesznek, melyek eredményeit szaklapokban publikáljuk.

Hangfelvételi stúdiónk több műfajban (rendezvények, próbák, hangversenyek) is megállja a helyét, s eszközparkja ugyancsak fokozatosan korszerűsödik. Bruttó 4 000 légköbméterével az ország egyik jelentős zenei stúdiója, s többek között hangverseny-sorozataival a kerület és a főváros egyik jelentős kulturális központja.

Személyi feltételek

A szak tematikájának kidolgozója Ujházy László korábban a Magyar Rádió hangmérnöke, a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság tagja, a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteleti oktatója, kinek pedagógiai munkáját kerületünk Zircen Janka Díjjal jutalmazta.

Örökségét immár Alabárdos Zsuzsanna akusztikai szaktervező, mérnök-tanár vett át, aki korábban intézményünk növendéke volt, jelenleg a tanszak vezetője. A szak tanárai még Könyves Klaudia zenei rendező, zenetörténész, Németh Ádám hangmérnök és Seidl Domokos filmes hangmester. A hangkultúra – szak az egyetlen kötelező zongoraórákat kivéve – teljes egészében kiscsoportos képzésben történik.

Szakunk képzési rendszere lehetőséget ad, hogy zenei képzettséggel rendelkező hangmestereket, zenei szervezőket, zenei újságírókat, illetve felsőfokú végzettségű hangmérnököket, zene esztétákat neveljünk. Mindezt az oktatási kormányzat reformterveivel egyeztetve „az egész életre szóló tanulás” elvével párosítjuk.

 

Visszaugrás a navigációhoz